Vekst Yrkesliv (LK20)

Vekst Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2

Bogstad, Bråthen, Lang-Holmen, Dreyer, Aanderaa, Skjelstad Svendsen, Arsky, Stordalen og Bjærke, 2021, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
749,–

Omtale

Vekst Yrkesliv er en lærebok som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i programfaget yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag. Boka er skrevet med tanke på at fagstoffet skal være motiverende og lett å lære. Læreboken er full av eksempler og praktiske aktiviteter som gjør faget relevant for elevenes praksisutøvelse og yrkesutøvelse.

De tre lærebøkene Yrkesliv, Pedagogisk arbeid og Kommunikasjon er skrevet for Kunnskapsløftet LK20, og utgjør til sammen Vekst, som er Cappelen Damms læreverk for vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Til Vekst Yrkesliv er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever på felles nettsider for hele Vekst-verket. Ressursene supplerer bøkene og gir elevene mulighet til variasjon i fagtilegnelsen og læreren forslag til undervisningsopplegg og mulighet til å differensiere ved å tildele elevene ulike oppgaver.

Vekst Yrkesliv finnes også som digitale utgaver: Vekst Yrkesliv Unibok og Vekst Yrkesliv Brettbok.

Forfatterne er Gunn Helene Arsky, Sigrid Bogstad, Annette Bråthen, Anne Siri Fjelldal, Pia Lang-Holmen, Gøril Lunde-Bergersen, Jørn Stordalen, Bente Skjelstad Svendsen, Tone Bjørnson Aanderaa