Vekst Pedagogisk arbeid (LK20)

Vekst Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2/vg3, yrkesfag

Fjelldal, Eidem, Skjelstad Svendsen, Arsky og Lunde-Bergersen, 2021, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Vekst Pedagogisk arbeid er en lærebok som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i programfaget pedagogisk arbeid. Boka er skrevet med tanke på at fagstoffet skal være motiverende og lett å lære. Læreboken er full av eksempler og praktiske aktiviteter som gjør faget relevant for elevenes praksisutøvelse og yrkesutøvelse.

De tre lærebøkene Pedagogisk arbeid, Kommunikasjon og Yrkesliv er skrevet for Kunnskapsløftet LK20, og utgjør til sammen Vekst, som er Cappelen Damms læreverk for vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Til Vekst Pedagogisk arbeid er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever på felles nettsider for hele Vekst-verket. Ressursene supplerer bøkene og gir elevene mulighet til variasjon i fagtilegnelsen og læreren forslag til undervisningsopplegg og mulighet til å differensiere ved å tildele elevene ulike oppgaver.

Vekst Pedagogisk arbeid finnes også som digitale utgaver: Vekst Pedagogisk arbeid Unibok og Vekst Pedagogisk arbeid Brettbok.

Forfatterne er Anne Siri Fjelldal, Inger Johanne Eidem, Bente Skjelstad Svendsen, Gunn Helene Arsky og Gøril Lunde-Bergersen.