Vekst og digitalisering

dilemmaer fra virkeligheten

Benedicta Aall Bugge, Janne Aas-Jakobsen og Maaike M. Visser Taklo, 2022, Heftet, Bokmål
Line Helle (Illustratør)

Omtale

Hva må til for at en vanlig norsk bedrift skal omformes til en vellykket digital virksomhet og vokse lønnsomt? Hvilke problemstillinger og dilemmaer vil bedriften kunne møte underveis i prosessen? Vekst og digitalisering – dilemmaer fra virkeligheten gir ingen fasit, men presenterer løsninger som har vist seg å fungere – eller feile – i ulike faser av en bedrifts modningsprosess. Boken tar for seg temaer som spenner fra kulturbygging og tilrettelegging for innovasjon, til det strategiske, økonomiske og tekniske. Boken er basert på forfatternes brede erfaring fra ulike bransjer i næringslivet. Forfatterne ønsker å formidle innsikt og tanker de har hatt nytte av å dele med hverandre, på tvers av sine faglige ståsteder og roller. Boken henvender seg til deg som sitter i en styre- eller ledelsesposisjon i en bedrift som skal vokse og må digitaliseres og til deg som er tildelt ansvar og oppgaver knyttet til slike prosesser – eller som ønsker seg slike roller i fremtiden. Boken er ment som hjelp til å tenke seg om før man handler.