Vekst Kommunikasjon (LK20)

Vekst Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2/vg3, yrkesfag

Inger Johanne Eidem, Kjersti Lisbeth Johnsen, Bente Skjelstad Svendsen og Line Ottesen Bjærke, 2021, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Vekst Kommunikasjon er en lærebok som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i programfaget kommunikasjon og samhandling. Boka er skrevet med tanke på at fagstoffet skal være motiverende og lett å lære. Læreboken er full av eksempler og praktiske aktiviteter som gjør faget relevant for elevenes praksisutøvelse og yrkesutøvelse.

De tre lærebøkene Kommunikasjon, Yrkesliv og Pedagogisk arbeid er skrevet for Kunnskapsløftet LK20, og utgjør til sammen Vekst, som er Cappelen Damms læreverk for vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

Til Vekst Kommunikasjon er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever på felles nettsider for hele Vekst-verket. Ressursene supplerer bøkene og gir elevene mulighet til variasjon i fagtilegnelsen og gir læreren forslag til undervisningsopplegg og mulighet til å differensiere ved å tildele elevene ulike oppgaver.

Vekst Kommunikasjon finnes også som digitale utgaver: Vekst Kommunikasjon Unibok og Vekst Kommunikasjon Brettbok.

Forfatterne er Kjersti Lisbeth Johnsen, Pia Lang-Holmen, Bente Skjelstad Svendsen og Inger Johanne Eidem.