Vekst Helsefremjande arbeid (2015)

Kari Langholm, Åshild Woldstad, Hilde L Andressen, Camilla Engh, 2015, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Vekst 2015
Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på BUA-utdanningen og har vært brukt både i videregående skole og i voksenopplæring med mange fornøyde brukere.

I arbeidet med revisjonen gikk vi ut fra en brukerundersøkelse der vi spurte BUA-lærerne om deres erfaringer med første utgave av Vekst og om læreverkene i BUA-faget, generelt. Vi fikk tydelige svar om hvilke lærebøker skolen ønsker seg. Det viktigste signalet var et sterkt ønske om å kunne undervise etter et praksisorientert læreverk med gode differensieringsmuligheter som gjør det enkelt å tilpasse undervisningen til alle elever.

  • Tydelig struktur – alle læreplanmålene er dekket
  • Praksisorientert, virkelighetsnært
  • Gode verktøy for å gi elevene et riktig begrepsapparat og ordforklaringer
Nytt nettsted
Parallelt med revisjonene av bøkene, utviklet vi et nytt nettsted for Barne- og ungdomsarbeiderfag med varierte og gode ressurser for både lærere og elever. Elevnettstedet er åpent og gratis. Lærernettstedet er også gratis, men krever innlogging.