Vekst Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Vekst Elevnettsted (LK20)

Vekst Helse- og oppvekstfag (LK20)

Digitale ressurser Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2, vg3

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Digitale ressurser for elevene
Vekst har supplerende digitale ressurser for elevene i barne- og ungdomsarbeiderfag. Innholdet er bygget opp med samme struktur som bøkene.

Her finner elevene varierte oppgaver til hvert kapittel, større case-oppgaver og læringsstier. De varierte ressursne har som mål å ivaretar refleksjon og praktisk problemløsning i faget.

For tilgang til lydbøker, kreves lisens til Vekst elevnettsted Pluss (LK20).

Uten lisens til Vekst lærernettsted har lærere tilgang til det samme innholdet som elevene har.