Vamos 2 Unibok av Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz (Nettsted)

Vamos 2 Unibok

Spansk II Vg2

Liv K. Bugge, Svein Halvorsen og Ana María Áviles Ruiz, 2015, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Vamos 2 (2012) Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format.

Vamos 2 (2012) Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk II, Vg2 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se vamos.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.