Vamos 1 Unibok (Nettsted)

Vamos 1 Unibok

Vamos. Spansk II

Spansk II Vg1

, 2014, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Vamos 1 2012. Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Vamos 1 (2012) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk II, Vg1 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se vamos.cdu.no.Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.