Vamos 1 nynorsk (2012)

Studieforberedende utdanningsprogram

2012, Heftet, Spansk, Læreplan: Kunnskapsløftet
889,–

Omtale

Kommunikasjon står sentralt i Vamos og det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Læreverket har god og tydelig grammatisk progresjon, og forfatterne har lagt mye arbeid i å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad og å skape stor variasjon. Dette gir rom for differensiering, samtidig som kompetansemålene blir godt ivaretatt.

Vamos 1 som digital lærebok
Boka foreligger i digital utgave som Unibok. Unibok er digitale lærebøker som justerer seg til elevens skjerm og gir god lesbarhet uansett skjermformat. Vamos 1 kan også kjøpes som brettbok (pdf) fra www.brettboka.no.

Omfattende nettressurs
Vamos 1-brukere har en svært omfattende nettressurser tilgjengelig:
Glosemesteren – hvor elevene tester seg selv i kapitlenes gloser, oppgaver, innleste tekster, sanger, videoer og lytteoppgaver, repetisjonsoppgaver med fasit og selvevaluering med kompetansemål.

Vamos Lærernettsted
Lærernettstedet har forslag til prøver med fasit, fasit til øvingsoppgavene, lyttestoff, videoer, forslag til undervisningsopplegg,med mer. Vi håper nettressursene vil stimulere elevene til å lære mer spansk og gi lærerne større nytte av nettstedet.

KOMPONENTER VAMOS 1
alt-i-ett-lærebok (bokmål og nynorsk)
Unibok (EPUB 3)
brettbok (pdf)
gratis elevnettsted
lærernettsted, lisens- og passordbelagt