Valg og politikk siden 1945

Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie

Johannes Bergh, Atle Haugsgjerd og Rune Karlsen (red.), 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Boken tar utgangspunkt i alle stortingsvalg siden 1945, og forteller nyere norsk politisk historie fra at valg- og velgerperspektiv. De to første delene tar for seg sentrale utviklingstrekk hos velgere og politiske institusjoner i Norge.
* Hvilke saker har velgerne vært opptatt av?
* Hvordan har norske velgeres holdninger endret seg?
* Hvilket forhold har velgerne hatt til partiene?
* Hva betyr sosial bakgrunn for stemmegivning i dag sammenlignet med i årene etter krigen?
* Hvordan har velgernes tillit til politikerne endret seg?

Videre tar boken for seg de politiske institusjonene som velgerne bemyndiger: Stortinget, regjeringen og partiene; samt institusjonene som utgjør rammen som de demokratiske valgene skjer innenfor: valgordningen og mediene.

Til slutt fortelles ulike deler av norsk etterkrigshistorie av politikere som selv var en del av historien. Disse kapitlene er skrevet av Kjell Magne Bondevik, Kristin Clemet, Anne Enger, Carl I Hagen, Rasmus Hansson og Tove Strand, og i tillegg har Lilla Sølhusvik skrevet et intervju med Kristin Halvorsen.

Boken gir viktige og originale bidrag til å forstå utviklingen av vår nære politiske historie, og er egnet for studenter og skoleelever som søker en innføring i temaet. Den er også viktig for allment politisk interesserte så vel som forskere og andre fagpersoner.