Utlendingsloven (lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her) m/forskrifter

2023, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter231,– ekskl. mva
289,– inkl. mva

Omtale

Utlendingsloven (lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her) m/forskrifter - med endringer, sist ved lover av 11. mars 2022 nr. 9 (i kraft 1. januar 2023) og av 17. juni 2022 nr. 61 (i kraft 1. juli 2022)