Ungdomsskole og ungdomsliv

Læring i skole, hjem og fritid

Ola Erstad og Ingrid Smette (red.), 2017, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilke sammenhenger er det mellom det elever lærer på skolen og det de gjør i fritiden? Ungdomsskole og ungdomsliv presenterer ny forskning om forholdet mellom skole og familie og mellom aktiviteter i klasserom og fritid i dagens Norge. Boka tar blant annet opp følgende tema:

  • Hvilke muligheter og utfordringer møter lærere når de forsøker å skape sammenheng mellom læring på og utenfor skolen?
  • Hva er konsekvensen av at mobiltelefonen stenges ute fra ungdomsskolens klasserom?
  • Hvordan forhandles det om ansvar for elevens framgang i utviklingssamtaler?
  • Hva gjør ulike foreldre når en ungdom strever med skolen?
  • Hvordan lærer ungdom selvstendighet på skolen og hjemme?
Boka er et resultat av det tverrfaglige forskningsprosjektet Læring på tvers. Gjennom prosjektet har pedagoger, sosiologer og antropologer fulgt elever ved to skoler gjennom ungdomstrinnet.

Ungdomsskole og ungdomsliv retter seg mot forskere som studerer ungdom og skole, lærerutdannere, og lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen 5-10.