Undervisningens gjenoppdagelse

Gert J. J. Biesta, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

I dagens utdanningspolitikk er interessen for undervisningen og læreren i ferd med å bli borte, hevder den nederlandske professoren i pedagogikk Gert J.J. Biesta. Læreren er redusert til en læringsfasilitator, og fokuset er flyttet over fra læreren til elevene og deres læring. Forfatteren ønsker med denne boken å gjenoppdage undervisningen og lærerens betydning.

Ved bruk av eksempler fra den pedagogiske filosofien, med tekster av Levinas, Freire og Rancière, argumenterer Biesta for at undervisning kan ha en radikal og frigjørende betydning. Undervisning må ikke bare bli sett på som et effektivt verktøy i produksjonen av læringsresultater. Den kan også bidra til å gjøre elevene i stand til å finne sin plass i verden. På den måten vil de i større grad kunne eksistere uten å sette seg selv i verdens sentrum.

Boken passer for studenter i pedagogikk og alle som er opptatt av pedagogisk filosofi og av undervisningens betydning for elever i skolen.