Tysk skoleordbok

Tysk ordbok

Tysk-norsk/norsk-tysk

Herbert Svenkerud, Helge Parnemann og Erik Hansen, 2015, Fleksibind, Bokmål
299,–

Omtale

Tysk skoleordbok består av en tysk-norsk del og en norsk-tysk del, hver med over 12 000 oppslagsord. Den bygger på samme oppdaterte ordboksbase som den store Tysk Ordbok, men er forkortet med sikte på å dekke det helt sentrale ordforrådet i tysk og norsk. Boka har godt med eksempler og har med idiomer, uttrykk og faste vendinger. Kjente ordtak er plassert i egne rammer. Skoleordboka har illustrasjoner som fungerer som små temaordlister.


Ordboka er spesielt tilpasset elever i ungdomsskolen, men den passer også godt for andre som har liten erfaring med tysk.

  • lett og raskt å slå opp på riktig ord
  • tydelig betydningsinndeling
  • tusenvis av eksempler fra moderne tysk og norsk
  • faste uttrykk under tilhørende oppslagsord
  • ordtak i egne rammer
  • detaljerte opplsyninger om ordklasse, kjønn og bøyning for de tyske ordene også i den norsk-tyske delen
  • minigrammatikk, nyttige faktasider og kart
  • tillatt brukt ved eksamen i ungdomskolen og den videregående skolen