Tysk 9 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Tysk 8-10 fra Cappelen Damm
Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Lærerens bok er identisk med grunnboka, men har et bredere format. I margen fins nyttige tips, forklaringer og forslag til opplegg og gjennomføring. Slik har læreren enkelt tilgang til fasit og ekstra materiell.