Tysk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

Tysk 8-10 fra Cappelen Damm
Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Tysk 9 Grunnbok er en kombinert tekst- og arbeidsbok som bygger på Jetzt 9. Boka handler om reelle situasjoner elevene møter, og elevene motiveres til å skrive og snakke om ting de er opptatt av.

I Tysk 9 lærer elevene å bruke ulike verbtider; de øver blant annet på å fortelle om sommerferien, skolehverdagen sin og om interesser. De får prøve seg i ulike sitasjoner, som å være på shopping i et tysktalende land og henvende seg i resepsjonen på et hotell.