Typisk norsk å være (selv)god

En liten bok om den norske lederstilen

Berit Sund, 2019, Heftet, Bokmål

Omtale

Dersom man virkelig skal forstå ledelse – og lykkes som leder – må man forstå i hvilken sammenheng ledelsen utøves. Typisk norsk å være (selv)god – En liten bok om den norske lederstilen belyser hvordan den norske nasjonalkulturen utgjør et særlig sett av rammer for utøvelse av ledelse i Norge, og hva dette har å si for lederstilen her.

Forfatteren tar for seg typiske kjennetegn ved den norske lederstilen, og beskriver både fordeler og ulemper ved denne formen for ledelse. Fremtiden for den norske lederstilen belyses også. For er det gitt at den norske lederstilen kommer til å overleve presset fra mer utbredte former for ledelse, som for eksempel den amerikanske?

Boken er tenkt som et supplement til de større pensumbøkene om ledelse ved høyskoler og universiteter, men henvender seg også til enhver som har interesse for ledelse som fagfelt og fenomen.