Tverrfaglig Elevnettsted (Nettsted)

Tverrfaglig Elevnettsted

Tverrfaglig Elev- og lærernettsted

Digitale elevressurser tverrfaglige temaer, fagfornyelsen (LK20)

2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Tverrfaglig er et nytt nettsted for lærere og elever med aktuelle undervisningsopplegg knyttet til de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen (LK20):

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring
Nettstedet er tematisk organisert. Hver leksjon gir god oversikt over aktuelle fag, kompetansemål og forventet tidsbruk, slik at lærere enkelt kan planlegge tverrfaglig samarbeid.

Nettstedet er gratis for elever og lærere.