Tracks Vg1–Vg2

Engelsk YF, Vg1 og Vg2

Petter Fuhre, Helen Murray, Richard Burgess, Silje Moen, Rasma H. Sjøvoll, 2013, Heftet, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
939,–

Omtale

Fellesbok for alle 9 yrkesfaglige utdanningsprogram som i kombinasjon med digitale ressurser dekker alle kompetansemål i læreplanen og benyttes over to skoleår.

  • Vekt på grunnleggende ferdigheter
  • Fokus på situasjonstilpasset språk
  • Bevissthet og kunnskap om læringsstrategier
  • Skrivekurs og kurs i bruk av muntlige ferdigheter
  • Samme bok for alle elever, helt fram til eksamen

Et grunnleggende prinsipp for Tracks-serien er å bygge opp motivasjon for faget gjennom variasjon og differensiering. Dette er ivaretatt i fellesboka. Et viktig mål har vært å bidra til å styrke fag- og yrkesrettingen av engelskopplæringen. Dette blir videreført gjennom to kapitler i boka som omhandler temaer fra yrkes- og arbeidsliv og som kombineres med læringsstoff på nett rettet mot det enkelte utdanningsprogram. Grunnleggende ferdigheter har alltid stått i fokus i Tracks, og i denne boka kommer dette tydelig fram, bl. a. gjennom kurs i muntlig og skriftlig bruk av engelsk.

Digitale ressurser
Elevnettstedet på tracks.cdu.no er gratis og brukes som et supplement til læreboka. Lærernettstedet er lisensbelagt - se egen beskrivelse.
Tracks Pro: Dette nettstedet erstatter fagdelene i førsteutgaven av Tracks-bøkene og er lisensbelagt. Se egen beskrivelse.

KOMPONENTER
Lærebok - ettbindsutgave for Vg1 og Vg2
Unibok og Brettbok - se egne beskrivelser
Lærer-CD-er til ettbindsutgave for Vg1 og Vg2
Elevnettsted- gratis
Lærernettsted - lisensbelagt
Tracks PRO - se egen beskrivelse