Tracks PRO (lærerlisens)

Tracks YF

Innholdet er identisk med Tracks Pro Elevlisens

2014, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
For skoler/bedrifter92,– ekskl. mva
115,– inkl. mva

Omtale

Nettstedet Tracks PRO er en fagrettet engelskressurs for samtlige yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærerlisens til Tracks Pro gir tilgang til det samme innholdet som en elevlisens. Det er ingen spesifikke lærerressurser i Tracks Pro. Vi viser til lærerressursen for Tracks Vg1/Vg2. Det er heller ingen forskjell i pris eller varighet på elev- og lærerlisens.

NY LÆRINGSSTI i 2017: Intro. Stien gir seks filmer for hvert utdanningsprogram, med interaktive oppgaver og skriveoppgaver til hver film. En lettfattelig og motiverende start på arbeidet med Tracks PRO.

Tracks PRO utnyttes best i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1–Vg2 som kom i 2013, men nettstedet kan også benyttes som en frittstående læringsressurs.

Fagretting/yrkesretting gjennom individuelt arbeid
Tracks PRO er lisensbelagt og krever individuell innlogging med brukernavn og passord. En elevlisensens gir tilgang til hele nettstedet, uansett hvilket utdanningsprogram eleven går på, noe som er enkelt og praktisk for læreren og skolen. Når eleven har logget seg inn, velger hun sitt eget utdanningsprogram – for eksempel «Restaurant- og matfag» – og kan begynne å jobbe umiddelbart.

Eleven lagrer sitt arbeid på nettstedet
Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret, slik at eleven kan se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Tracks PRO er dermed svært velegnet for individuelt og selvstendig arbeid med engelskfaget. Nettstedet kan supplere arbeidet med læreboka og gi variasjon og tydeligere yrkesretting av opplæringen.

Læringsstier
Lærestoffet til hvert utdanningsprogram er ordnet slik at eleven beveger seg rundt på nettstedet i læringsstier. Fra 2017 er det fem stier til hvert program. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord.

Læringsstien Intro ble lagt til i august 2017 og gir seks filmer for hvert utdanningsprogram. I filmene snakker en engelsklærer med to elever på det aktuelle utdanningsprogrammet om hvorfor de valgte dette yrkesfaget, hva de har lært, hvilke verktøy de kjenner til osv. "Intro"-stien inneholder også interaktive oppgaver og skriveoppgaver til hver film. Elevene har tilgang til manus i PDF-form, og de får også oppgitt gloser til de viktigste ordene. Introstien gir en lettfattelig og motiverende start på arbeidet med Tracks PRO. Filmene er produsert i samarbeid med Bjørkelangen vgs og støttet av Utdanningsdirektoratet.