Teknologi og forskningslære Lærer (LK20) av Tore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Hjorthaug Ishoel (Nettsted)

Teknologi og forskningslære Lærer (LK20)

Teknologi og forskningslære (LK20)

Teknologi og forskningslære vg2/vg3, programfag studiespesialisering

Tore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Ishoel, 2024, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva
Klar til bruk 19.08.2024

Omtale

Teknologi og forskningslære (ToF) Lærerlisens er et heldigitalt læremiddel til fagfornyelsen (LK20) for programfaget med samme navn. Det er lett å navigere, ryddig struktur og elever og lærere får et komplett og oppdatert læremiddel i faget.

Gjennom teori og praktisk arbeid lærer elevene om teknologiens og naturvitenskapens plass i samfunnet og om forskningsmetoder i realfag og naturvitenskap.

Læremiddelet består av læringsstier der teori presenteres gjennom tekst, bilder, video og animasjoner. Egne manualer gir opplæing i nødvendig utstyr, programvare og programmering. Elever og lærere får tilgang til rikt og variert digitalt innhold, for eksempel selvrettende oppgaver, interaktive elementer og oppgaver for tekstproduksjon. Sammendraget gir en kortfattet oppsummering av læringsstien og lister opp nøkkelbegrepene, og test-deg-selv-oppgavene gjør det enkelt å sjekke at du har fått med seg det viktigste stoffet.

I Teknologi og forskningslære skjer mye av læringen gjennom praktisk arbeid på laboratoriet. Læremiddelet har en omfattende bank av små og store prosjektoppgaver om ulike tema. Elevene kan blant annet bruke teori om brokonstruksjoner til å bygge solide fagverk i ulike materialer, lære om produktdesign og skrive ut egenutviklede produkter i 3D, bruke mikrokontrollere som Micro:bit eller Arduino til å styre sine egne smarthus, eller bruke sensorer og programmering til å lage en automatisk potteplante-vanner. Prosjektverktøyet lar elevene føre logg digitalt undervegs i arbeidet, og det er lett å planlegge, gjennomføre og skrive rapport.

Med lærerlisens får du i tillegg tilgang til mange nyttige ressurser for lærerne. Årsplanen gir en foreslått progresjon i faget. Prosjektene har gode oversikter over nødvendig utstyr og grundige veiledninger. Som lærer kan du også tildele innhold til elevene, og du kan gi tilbakemeldinger undervegs i arbeidet. Slik kan dere jobbe prosessorientert og du kan gi undervegsvurderinger.

Teknologi og forskningslære 1 er klart til bruk fra skolestart 2024.