Sykepleie ved hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.), 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Redaktører: Dag-Gunnar Stubberud og Karen Bye. Øvrige bidragsytere: Rita Botnan, Petter Hemstad, Trine-Lise Ellingsen, Pål Solberg, Ingrid Harg, Helle Madsen Holm, Gro Sørensen, Inger Lucia Søjbjerg, Elin Hjorth-Johansen, Merete Gulbrandsen Nordstad, Karin Ausen, Kari Hanne Gjeilo, Anne Relbo Authen, Ingelin Grov, Solvor Hagen Eliassen.