Styrketrening av Eystein Enoksen, Leif Inge Tjelta og Espen Tønnessen (Heftet)

Styrketrening

i individuelle idretter og ballspill

Eystein Enoksen, Espen Tønnessen og Leif Inge Tjelta (red.), 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Styrketrening tar for seg den nyeste forskningen og erfaringsbaserte kunnskapen som ligger til grunn for testing og trening av styrke-, spenst- og hurtighetsegenskaper i individuelle idretter og ballspill.Følgende temaer er presentert i boka:

  • Fysiologiske tilpasninger ved styrke-, spenst- og hurtighetstrening
  • Testing av styrke, spenst og hurtighet
  • Styrketreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Spensttreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Hurtighetstreningsprinsipper, retningslinjer og metoder
  • Styrke-, spenst- og hurtighetstrening for barn og ungdom
  • Riktigere trening av buk og rygg
  • Trening for å øke muskeltverrsnitt og volum
  • Styrke-, spenst- og hurtighetstrening i ballspill
  • Styrketrening i utholdenhetsidretter
Kapitlene beskriver hver for seg det fysiologiske, psykologiske og idrettsfaglige grunnlaget for trening av styrke, spenst og hurtighet sett i forhold til krav som stilles i utvalgte individuelle idretter og lagballspill. Treningsplaner og treningsmetoder er tilpasset alder, kjønn, treningsutvikling, målsetting og nivå.

Artiklene er skrevet av fagpersoner som driver forskning og utdanning innen fagfeltet, har utøverbakgrunn på høgt nivå og erfaring som trenere i ulike idretter.