Styrehåndboken

Ole Chr. Gulli og Kjell Standal, 2014, Innbundet, Bokmål
899,–

Omtale

Styrehåndboken er en håndbok i ordets rette forstand. Den inneholder alt det et styremedlem, en virksomhetsleder eller en eier trenger å vite for at vedkommende selv og virksomheten skal få maksimalt utbytte av styrearbeidet. Boken egner seg for det erfarne så vel som det ferske styremedlemmet. Selv om aksjeloven står sentralt som næringslivslov, er boken anvendelig både med tanke på styrearbeid innen det private næringsliv og det offentlige.

Denne 7. utgaven er oppdatert med hensyn til de over 20 endringene som ble foretatt i aksjeloven i 2013.

Boken består av to deler:

Første del er «verktøykassen». Denne delen beskriver de daglige utfordringene i styret, som innholdet i og strukturen på styrearbeidet, og verktøyene som – riktig brukt – fører til et praktisk og effektivt styrearbeid. Første del omhandler også grunnleggende prinsipper og forutsetninger for det gode styrearbeid, herunder:

  • styrets funksjon og de ulike rollene
  • styrets kompetanse i forhold til virksomhetens behov
  • relasjoner og samarbeidsforhold
  • styrets ansvar
Bokens andre del er «ressursbanken». Denne delen beskriver prosesser og utfordringer som virksomheten står eller kan stå overfor, herunder:

  • strategi og annet planarbeid
  • endringer i kapital og eierforhold
  • analyse og krav til handling i medgang og motgang
  • formaliteter