Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning

Svein Loeng, Britt Paula Mørkved og Brit Solli Isachsen (red.), 2019, Bokmål

Omtale

Kvaliteten på undervisningen er et tilbakevendende tema i diskusjoner om høyere utdanning. Vi hører om uegnede forelesere og dårlig undervisning, om forelesninger som forvirrer mer enn de oppklarer og som ikke inspirerer studentene til videre læring.

Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.

Boka henvender seg primært til undervisere, veiledere og undervisningsplanleggere i høyere utdanning, men vil også være nyttig for studenter. Forfatterne er forskere og undervisere som på ulike vis har arbeidet med studenters læringsprosesser ved Nord universitet.

Svein Loeng er førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet. Britt Paula Mørkved er universitetslektor i entreprenørskap ved Nord Universitet. Brit Solli Isachsen er universitetslektor i trafikkfag og pedagogikk ved Nord universitet.