Strafferett – håndbok

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad, 2024, Innbundet, Bokmål
1 999,–
Forventes i salg 15.08.2024

Omtale

Strafferett – håndbok er en ettbinds, oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer.

Hensikten med boka er å imøtekomme et behov for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren – enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer – og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet.

Også andre grupper med tilknytning til eller med interesse for strafferett vil ha nytte av boka som oppslagsverk. Dette kan være studenter, rettsreportere og diverse offentlige instanser.

Denne 6. utgaven er en omfattende revisjon med mye nytt materiale, blant annet rundt 900 referanser til over 400 nye høyesterettsavgjørelser. Boka er ajourført per 1. juni 2024.

Boka inneholder:

  • Straffeloven
  • Straffeprosessloven
  • Bestemmelser i domstolloven
  • Bestemmelser i Grunnloven
  • Bestemmelser i EMK
  • Bestemmelser i utlendingsloven
  • Bestemmelser i vegtrafikkloven
  • Enkelte sentrale forskrifter