Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave)

, 2023, Spiral, Bokmål
For skoler/bedrifter239,– ekskl. mva
299,– inkl. mva

Omtale

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2022 nr. 83 (i kraft 1. januar 2023)