Steinalderen i Sørøst-Norge

Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum

Damlien, Berg-Hansen, Melheim, Mjærum, Persson, Schülke og Solheim, 2021, Innbundet, Bokmål
369,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boka finnes også som gratis digital utgave på noasp.no.

Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum bygger på resultatene fra utgravinger av 430 boplasser, begravelser, depoter, fangstanlegg m.m. fra år 2000 til 2017, noe som har skapt en enorm tilvekst av kunnskap.

Utgivelsen inneholder en helhetlig oversikt over disse utgravningsresultatene og presenterer en bred og oppdatert redegjørelse for forskningsstatus knyttet til steinalderen (ca. 9500–1700 f.Kr.) i regionen.

I presentasjonen av forskningsstatus synliggjøres ikke bare det vi vet per i dag, men også betydelige kunnskapshull. Den manglede kunnskapen på enkelte felt har dannet utgangs­punkt for formuleringen av fire framtidige satsingsområder:

• Teknologi

• Bosetning og landskapsbruk

• Ressursgrunnlag og økonomi

• Ritualer og ritualisert praksis

I Steinalderen i Sørøst-Norge presenteres konkrete forslag til strategier og tiltak som vil bidra til å tette disse kunnskapshullene, skape faglig utvikling og danne grunnlag for videre forskning. Boken vil være et viktig verktøy for planlegging og gjennomføring av kommende steinalderutgravninger ved Kulturhistorisk museum, samtidig som det vil danne et grunnlag for de rådene museet gir i forbindelse med forvaltningen av våre eldste kulturminner.

Oversikten er skrevet for forskere, forvaltere, studenter og andre som vil gjøre dypdykk i vår eldste forhistorie.