Stein på stein Tekstbok Unibok

Stein på stein

Digital bok, norsk som andrespråk nivå B1

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Stein på stein Tekstbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka for norsk som andrespråk, nivå B1. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtter elevens leseforståelse.


Med Stein på stein Tekstbok Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere, nivå B1, fra 2021. Stein på stein har også fyldige supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Stein på stein Digital.
Stein på stein Arbeidsbok i digitalt format finnes som Brettbok.

Stein på stein Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Stein på stein Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.