Stein på stein Elev-cd (2014)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2014, Pakke, Bokmål
For skoler/bedrifter208,– ekskl. mva
260,– inkl. mva

Omtale

Lytte- og uttaletrening på CD

Elevlyden inneholder teksten fra tekstboka for lyttetrening. Lydstoffet er identisk med innholdet på lydnettstedet.

Det finnes også oppgaver som trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, vokabular og setningsoppbygging på elevnettstedet som er gratis tilgjengelig: www.steinpastein.cdu.no