Statistisk dataanalyse på 1-2-3

Pensum på 1-2-3

Christer Thrane, 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Statistisk dataanalyse på 1-2-3 gir studenter et godt og enkelt verktøy til å tolke og formidle resultater fra statistiske dataanalyser.

- Hvorfor er ikke alltid gjennomsnittet et godt mål på hva som er typisk?
- Hvorfor er ikke samvariasjon nødvendigvis det samme som kausalitet (årsak-virkning)?
- Hvorfor gir eksperimenter sikrere kunnskap om årsak-virkning enn forskning basert på observasjonsdata?
- Hva menes egentlig med at en sammenheng er statistisk signifikant?
- Hvordan formidle statistiske resultater til et breiere publikum?
- Hvordan kan ikke-statistikere vurdere om det er hold i konklusjonene for en statistisk studie?
Én ting er å forklare svarene på spørsmålene over. Noe ganske annet, er å vise via statistiske analyser av gjenkjennbare data fra virkeligheten hvordan og hvorfor svarene på disse spørsmålene blir som de blir. Det er dette som er bokens pedagogiske idé.

Boken passer for alle som er interesserte i spørsmålene over, men er spesielt myntet på studenter som i større eller mindre grad lider av tall-, formel- og symbolskrekk.