Stairs 3 Readers

Stairs 1-4
Kristin Morten og Marianne Undheim Vestgård mfl., 2014, Pakke, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
Solveig Lid Ball (Illustratør),
Alex Brychta (Illustratør)
1 119,–

Omtale

Stairs Readers er småbøker til Stairs 1-4.

Stairs 3 Readers er i hovedsak beregnet på elever på 3. trinn. Det er 15 ulike titler i denne boksen, og det er to eksemplarer av hver.
Bøkene følger temaene i læreverket. Elevene får mulighet til å lese morsomme, korte og meningsfulle tekster med god lesestøtte, som styrker og øver ordforrådet.
Bøkene passer både for elever som har behov for flere utfordringer i engelsk og for dem som trenger mer lesetrening. Bakerst i hver bok finner man de sentrale ordene og uttrykkene som forekommer i teksten. Slik kan man lettere tilrettelegge lesingen for hver enkelt elev. Stairs Readers passer best når de mest sentrale ordene og begrepene innenfor de enkelte temaene er øvd inn.

Bøkene egner seg også svært godt til bruk i par eller mindre grupper, og man kan praktisere veiledet lesing i engelsk. Work together-siden har varierte oppgaver tett knyttet til innholdet, både mot tekst og illustrasjon. Disse inspirerer til både muntlige og skriftlige aktiviteter individuelt, i par og i gruppe.

Oppbygging
Ord og uttrykk som eleven sannsynligvis trenger støtte for å forstå, er oversatt på sidene hvor de introduseres. Bøkene med fortellinger om Sam og Sophie er i stor grad tilpasset og knyttet til ordene fra Stairs Flash Cards. I hver enkelt bok finner du en oversikt over dette bak i boka under Words I know og Words I can learn. Words I know er alltid ordbankord. Fortellingene er varierte og speiler temaene i læreverket.

Teacher's guide
En enkel lærerveiledning medfølger hver boks. Den gir deg en oversikt over titlenes tematiske innhold og utfordringene den enkelte boka kan gi. Du får også tips om bruk og kopioriginaler.