Språkporten Tysk enkeltlisens

Språkporten

Grammatikk og språkøving for tysk på ungdomstrinn og videregående skole

, 2017, Nettsted, Tysk, Læreplan: Kunnskapsløftet
For skoler/bedrifter140,– ekskl. mva
175,– inkl. mva

Omtale

Språkporten Tysk er et online læremiddel med tysk grammatikkteori, grammatikkoppgaver og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Tysk I, tysk II og tysk III for videregående skole og tysk på ungdomstrinnet
Språkporten Tysk kan brukes av elever, lærere og av privatpersoner som ønsker å forbedre sine grunnleggende tyskkunnskaper.

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd. Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

Orddrill inneholder 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på tysk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - tysk eller tysk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Øvingsverktøyet for bøyning av uregelmessige verb, verbdrill, har to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på tysk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret. Verktøyet inneholder de ca. 100 mest sentrale uregelmessige verbene.

Språkporten gir god skrivetrening med eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert i Språkporten Tysk, og gjør ordboksoppslag lett tilgjengelig.