Språkporten Spansk enkeltlisens

Språkporten

Grammatikk og språkøving for spansk på ungdomstrinn og videregående skole

2017, Nettsted, Spansk
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Språkporten Spansk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
Aktuelle kurs: Spansk I, Spansk II og spansk på ungdomstrinnet
Språkporten Spansk er lisensbelagt og kan brukes av elever, lærere og av privatpersoner som ønsker å forbedre sine grunnleggende spanskkunnskaper.

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd. Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.

Språkporten har en orddrill med 12 utvalgte temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på spansk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - spansk eller spansk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på spansk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Språkporten gir deg god skrivetrening: eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Cappelen Damms tospråklige digitale Spansk ordbok er integrert i Språkporten Spansk, og gjør oppslag i ordbok lett tilgjengelig.