Sosio (LK20)

Sosio (LK20)

Lærebok sosiologi og sosialantropologi programfag

Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen, 2021, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
959,–

Omtale

Sosio til programfaget sosiologi og sosialantropologi er skrevet til ny læreplan i faget og fagfornyelsen (LK20). Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert. Læreverket har gode, nyutviklede digitale ressurser for lærere og elever, og man kan velge mellom analog og digital lærebok.

Samfunnsvitenskapelig metoder og kildebruk
Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass.

Sosialisering og medborgerskap
Sosio tar for seg sosiale roller og sosialisering som en livslang prosess, der kommunikasjon, ny teknologi og medier virker inn. Sosialt avvik, utenforskap og kriminalitet er temaet for et eget kapittel.

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse
Sosio bidrar til interkulturell kompetanse gjennom forståelse for sosiale og kulturelle prosesser og mangfold og variasjon i kulturer og samfunnsliv. I Sosio møter elevene eksempler på ulike kulturer i endring.

Sosial ulikhet, fordeling og produksjon
Temaer som arbeid, fordeling av goder, sosial ulikhet og makt, produksjon og bærekraftig utvikling er bredt dekket i Sosio.

Formidling av fagstoff og systematisk struktur
Sosio gir oversikt, er ryddig og har leservennlige sider. Læreverket er systematisk strukturert etter kjerneelementene i læreplanen. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. I nettressursene får lærere og elever gode digitale undervisningsopplegg og læringsstier som aktualiserer fagstoffet og gir mulighet til fordypning.

Forfatterne er engasjerte fagpersoner med bred og allsidig formidlingserfaring.
Erik Dehle er lektor med lang undervisningserfaring i faget, Anders Mølster Galaasen er sosiolog og Ola Gunhildrud Berta er sosialantropolog.