Sosio Elevnettsted (LK20)

Sosio (LK20)

Digitale elevressurser i sosiologi og sosialantropologi programfag

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Elevnettstedet med digitale ressurser til læreverket Sosio (2021) har oppgaver til videre fordypning og utforsking i programfaget sosiologi og sosialantropologi. Nettstedet er gratis, men bruk krever innlogging.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og aktuelle temaer. Det er selvrettende test-deg-selv-oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier og skriveoppgaver, fordypningsartikler og forslag til videre lesing.

Elevene kan lagre besvarelsene sine, og lærer kan kommentere innleverte besvarelser på læringsstier.

Se også Sosio Lærernettsted med ressurser til undervisningen, og les om funksjonalitet på cdu.no/digital.