Smerter

Smerteopplevelse og atferd

Arild Aambø (red.), 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Boka Smerter handler om hvordan ulike smerter oppleves og kommuniseres, hvordan smerter kan modifiseres og behandles, og hva som skjer i møtet mellom den som søker hjelp og den som hjelper.

Gjennom forfatternes forskjellige perspektiver gir boka en unik mulighet til økt kunnskap og bedre forståelse av det fenomenet smerte er.

Sentrale temaer er:

  • den udefinerbare smerten
  • smertens nevrobiologi
  • finnes smerten et sted?
  • når smerten får livssynsmessig betydning
  • eksistensiell lidelse og smerte
  • en sjaman om smerte
  • hva gjør folk til pasienter?
  • smerte, behovet for hjelp og smertelindring
  • tortur og smerter
  • smerte innenfor det psykiske helsevernet
Smerter - smerteopplevelse og atferder skrevet for sykepleier- og andre helsefagstudenter, men er nyttig og viktig for alle som profesjonelt eller på annen måte berøres av smerter.