Skolesamfunnet

Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

Mette Bunting og Geir H. Moshuus (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Hvordan kan lærere bedre forstå og møte ungdom? Mange av dagens ungdom har utfordrende historier om psykisk helse, fokus på kosthold og trening og ulike oppfatninger av hvordan det er å vokse opp i et flerkulturelt samfunn. Denne boken presenterer ny forskning knyttet til disse temaene.

Forskere fra ulike fagfelt belyser blant annet samfunnsendringer og ungdoms livssituasjon og viser hvordan disse faktorene må inngå i et helhetlig bilde av ungdommen og dens kultur. Boken peker på problemstillinger knyttet til yrkeslivet; der det tidligere kunne være flere veier ut i arbeidslivet, kreves det i dag formell kompetanse for de aller fleste jobber, og dette oppnås gjennom fullført skolegang.

Disse problemstillingene analyseres gjennom begrepet «skolesamfunnet». Begrepet lar oss diskutere ungdoms situasjon ut fra flere perspektiver og bidrar til forskningsbasert kunnskapsutvikling om ungdom og skole.

Bidragsytere: Ingunn Marie Eriksen, Ivar Frønes, Elisabeth Gulløy, Anette Hagen, Torill Aagot Halvorsen, Kristinn Hegna, Ingebjørg Hestetun, Inger Kjersti Lindvig, Berit Lødding, Saleh Mousavi Inger M. Oellingrath, Mira Aaboen Sletten, Åse Strandbu, Åse Streitlien, Martin Veel Svendsen og Guro Ødegård.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2017.