Skolen som samfunnsinstitusjon

Elev, hjem og skole

Ingeborg Tveter Thoresen, 2019, Heftet, Bokmål

Omtale

Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon og endringer i samfunnet påvirker skolens oppdrag. Skole–hjem-samarbeidet ligger som en basis for skolens oppdrag og oppgaver, og dette er sentralt i boka. Forfatteren er opptatt av at et godt skole–hjem-samarbeid henger sammen med et trygt og godt skolemiljø med nulltoleranse mot krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Andre viktige tema er mangfoldet i skolen, barns rettigheter, sammenhengen i utdanningsløpet, og overgang mellom barnehage og skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn.

Skolen som samfunnsinstitusjon tar opp fagstoff i Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningene.

Målgruppa er grunnskolelærerstudenter og lærere i skolen. Boka er også aktuell for foresatte og kan leses som et innlegg i den faglige og utdanningspolitiske samfunnsdebatten.