Skolebiblioteket som læringsarena

Leseglede, utforsking, opplevelse

Ingeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Les forfatternes artikkel på FagsnakkSkolebibliotekets muligheter i lesekrisens tid

Her får leseren modeller som kan brukes for å kartlegge skolebibliotek, samt eksempler på hvordan man kan utvikle planer for ordningen. Dette framstår som nyttige verktøy for lesere som ønsker å utvikle skolebibliotek både ved egen skole og på kommunalt nivå.
Inspirerende og lærerikt om skolebibliotek. [...] Det er å håpe at Skolebiblioteket som læringsarena får mange lesere og slik bidrar til økt oppmerksomhet mot og høyere prioritering av skolebibliotek i norske skoler.
Anne Skaret, professor i nordisk litteratur, Høgskolen i Innlandet

Omtale

Denne boka handler om hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Målet er å vise hvordan skolebiblioteket bidrar til at skolen kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt og til at eleven trives på skolen.

Forfatterne gir en innføring i grunnleggende skolebibliotekkunnskap, og kommer i tillegg med nye perspektiver på skolebibliotekets funksjon. De viser at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø. Leseren får både teoretisk forståelse og praktiske forslag til hvordan skolebibliotekaren kan utvikle biblioteket.

Boka egner seg for studenter innen skolebibliotekkunnskap, bibliotekvitenskap og lærerutdanning. I tillegg er den nyttig for skolebibliotekarer, lærere, skoleutviklere, skoleledere og skoleeiere.

Forfatterne underviser i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningsemner eller arbeider som skolebibliotekar i skolen.