Sinus S1 (LK20)

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (LK20)

Lærebok matematikk S vg2 programfag studieførebuande

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2021, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Dag Kristian Ellingsen (Oversetter)
1 119,–

Omtale

Sinus S1 (LK20) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk S1. Sinus S1 er et utforskende, grundig og relevant læreverk.

Læreboka varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene må bruke matematikk til å drøfte relevante samfunnsøkonomiske temaer. Hvert kapittel avsluttes med en test som er tilpasset eksamensformen i faget. Sinus S1 (2021) gir lærere valgfrihet til å strukturere undervisninger og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innbyr til engasjerende læring og tilpasset undervisning, og de utforskende undervisningsoppleggene legger til rette for at elevene selv skal oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Elevene får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig.

Til Sinus S1 (2021) er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus S1 Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsplaner, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker som Tavlebok (digital versjon av læreboka). Tilgang til lærerstoffet krever lisens til Sinus Lærernettsted. Elevinnholdet er åpent for både elever og lærere.
https://sinus.cappelendamm.no/

coSinus Digital er et heldigitalt alternativ som er strukturert etter læreboken Sinus S1 (2021). Her finner vi digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.
Sinus S1 (LK20) finnes også som digital lærebok.

Forfatterne er Oldervoll, Svorstøl, Jacobsen, Gustafsson, Osnes og Pedersen.