Sinus S1 (LK20) Unibok

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (LK20)

Digital lærebok matematikk S1 programfag

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Sinus S1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i matematikk S1 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sinus S1 (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget matematikk S1 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Sinus S1 til progamfag matematikk på studieforbredende utdanningsprogram og fagfornyelsen på cdu.no/vgs.