Sinus matematikk Elevnettsted (LK06, LK13)

Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (LK20)

Gratis tilleggsressurs for alle matematikkurs i videregående skole

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals, 2012, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene.

Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Nettstedet inneholder løsninger, kaptittelprøver og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.

Nettstedet er gratis og krever ingen pålogging.

På elevnettstedet finner du:

  • Løsninger til oppgavene fra teoridelen i læreboka
  • Kontrolloppgavesett med fullstendig løsning til hvert kapittel
  • Interaktive oppgaver
  • Regneark
  • GeoGebra forklaringer
  • Nettstedene til 1P, 2P, 1T og 1P-Y har gratis videoer til omvendt undervisning
sinus.cdu.no