Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022)

Sinus Forkurs matematikk

Digital utgave for ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2022, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022) erstatter den eksisterende coSinus oppgavesamling (2016).

Sinus Forkurs Oppgavesamling er todelt. Den første delen heter «Øv mer». Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter «Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse når eleven er ferdig med et delkapittel.