Sinus Elevnettsted matematikk (LK20) (Nettsted)

Sinus Elevnettsted matematikk (LK20)

Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (LK20)

Digitale tilleggsressurser for alle matematikkurs videregående skole vg1, vg2 og vg3. Gratis.

2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Ressursen dekker alle matematikkurs til fagfornyelsen.

Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Nettstedet inneholder løsninger, kaptittelprøver og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.

Nettstedet er gratis for elevene, men krever pålogging.

På elevnettstedet finner du:

  • Løsninger til oppgavene fra teoridelen i læreboka
  • Kontrolloppgavesett med fullstendig løsning til hvert kapittel
  • Interaktive oppgaver
  • Programmeringseksempler*
  • Regneark
  • Sammendrag
  • Forklaringer til GeoGebra og andre digitale hjelpemidler
*) Programmeringsoppgaver i teorien ferdige i interaktive editor og som nedlastbart python-program.
På elevnettstedet finner man også gratis programmeringskurs: https://cosinusapp.cdu.no/courses/chapters/no/24

sinus.cdu.no