Sinus 2P (LK20) Unibok

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (LK20)

Digital lærebok matematikk vg2 fellesfag

Osnes, Gustafsson, Pedersen, Svorstøl og Oldervoll, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Sinus 2P (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i matematikk 2P til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sinus 2P (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for kurset matematikk 2P til fagfornyelsen. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Sinus 2P til fellesfag på studieforbredende utdanningsprogram og fagfornyelsen på cdu.no/vgs.