Sinus 2P Basis (LK20)

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (LK20)

Lærebok forenkla utgåve matematikk Vg2

Egil Reidar Osnes, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson og Tore Oldervoll, 2023, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Gry Vikesland (Språkverkstaden) (Oversetter)
299,–

Omtale

Sinus 2P Basis er et fullverdig alternativ for 2P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver forenklet og tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.

Sinus 2P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 2P (LK20), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.
Komponenter
  • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  • Oppgavesamlingen coSinus 2P, digital ressurs som supplement, lisens
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettsted, lisens

sinus.cdu.no

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.
Elever som bruker Sinus 2P Basis, finner flere oppgaver i coSinus 2P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.
Sinus 2P Elev- og lærernettsted (LK20)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag og animasjoner. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet.
På lærernettstedet finner læreren forslag til halvårsprøver, årsplaner og en enkel digital verjson av Sinus 2P. For tilgang til Sinus Lærernettsted kreves lisens, mens alt elevinnhold er gratis, ved innlogging.