Sinus 1T (LK20)

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (LK20)

Lærebok matematikk vg1 studieforberedende

Gustafsson, Oldervoll, Osnes, Pedersen, Svorstøl, Vestergaard og Bjørnetun Jacobsen, 2020, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Sinus 1T lærebok i matematikk 1T for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T er skrevet til læreplaner for Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter Sinus 1T matematikk
• Sinus 1T
med teoridel og oppgavedel
• Sinus Elevnettsted
, gratis
• Omkring Sinus Lærernettstedet
, lisens
• Sinus 1T Brettbok

• coSinus Digital


Fagfornyelsen og matematikkfaget
Sinus 1T kombinerer det gode og gjenkjennelige Sinus-stoffet med nye tilnærminger som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene. Boka gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Et stort antall oppgaver som både går bredt og dypt, samt spennende diskusjonsoppgaver, gir elevene trening i å sette sammen kunnskap på nye måter. Oppgavenes vanskelighetsgrad varierer, noe som legger til rette for tilpasset opplæring.

Utforskende undervisningsopplegg
Ved siden av den rikholdige oppgavesamlingen, tilbyr vi på lærernettstedet tilpasset undervisningsopplegg som lar elevene oppdage løsningsalgoritmer på spennende måter, noe som fremmer trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier også på oppgavetyper de ikke kjenner.

Programmering i Sinus 1T
I Sinus 1T finnes mange eksempler og oppgaver som forutsetter bruk av både algoritmisk tenkning og programmering i Python. I tilfellene der programmering kreves for å løse en oppgave, finnes det utfyllende forklaringer på fremgangsmåte i forkant.
Tverrfaglige temaer
Sinus 1T dekker det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap ved at boka inneholder oppgaver som lar elevene hente ut og bearbeide tekster og data om forhold fra nærmiljø, samfunnsliv og arbeidsliv.
Til læreboka følger det digitale ressurser for lærere og elever:
coSinus Digital er et digitalt læreverk med teori, videoundervisning og en oppgaveløsningsmodul som forstår feilene elevene gjør, og hjelper dem videre. Les mer om coSinus her.
Sinus 1T Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Sinus 1T Elev- og lærernettsted
(2020). Elevnettstedet inneholder løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1T Tavlebok (digital versjon av læreboka). Lærernettstedet krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.
https://sinus.cdu.no/