Sinus 1T (2024) av Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen (Innbundet)

Sinus 1T (2024)

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (LK20)

Lærebok matematikk vg1 studieførebuande

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2024, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
949,–
Forventes i salg 26.08.2024

Omtale

Nye Sinus 1T matematikk fra 2024 er bygd opp som Sinus-bøkene for programfagene og har den samme gode strukturen som andre Sinus LK20-bøker. På slutten av hvert kapittel er det et oppgavesett som er egnet til repetisjon. Boka inneholder helt nye utforsk-opplegg og er godt tilpasset eksamen.

I de nye utforsk-oppleggene arbeider elevene seg stegvis fram til regler og teorier som er sentrale i faget. Det er fullt mulig å lese boka uten å gjøre alle utforskoppleggene. Nye Sinus 1T inneholder mer Pythonprogrammering i flere deler av faget uten at det går ut over opplæring i CAS og grafisk programvare. Det blir ofte lagt opp til at elevene skal finne ut av programmene ved hjelp av diskusjoner med andre elever. På slutten av hvert kapittel finnes en prosjektoppgave. Mange lærere bruker disse oppgavene i vurderingsarbeidet.

Oppgavedelen til Sinus 1T er tredelt. Den første delen heter Øv mer. Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen, og elevene får øvd inn den grunnleggende matematikken. Den andre delen heter Blandede oppgaver. Her er det mer sammensatte oppgaver som ofte anvender fagstoffet på nye måter. Her finner vi også tidligere gitte eksamensoppgaver. Den tredje delen heter Åpne oppgaver. Her er det mer åpne og utforskende oppgaver som er mer sammensatte enn Blandede oppgaver. Oppgavedelen er godt tilpasset eksamen.