Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM (LK20)

Sinus matematikk 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Lærebok matematikk yrkesfag vg1 for Naturbruk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk, design og produktutvikling, Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Gustafsson, Osnes, Vestergaard, Pedersen, Jacobsen, Oldervoll og Svorstøl, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Sinus 1P-Y består av fire ulike lærebøker til matematikk vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM (2020) er en lærebok i matematikk for yrkesfag på vg1 som dekker utdanningsprogrammene for Naturbruk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk, design og produktutvikling, Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Læreboka dekker læreplanen til fagfornyelsen (LK20).

Det å undersøke og utforske matematikk er viktig for å bli glad i matematikkfaget. I Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM (2020) finner du naturligvis gjenkjennelig stoff fra tidligere utgaver av boka, men også nytt innhold som bidrar til utforskerglede og dybdelæring. Sinus 1P-Y gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Vanskelighetsgraden til oppgavene er variert og gjør det enkelt å tilpasse undervisningen.

De ulike Sinus 1P-Y lærebøkene inneholder mange oppgaver som er spesifikke for hvert av de yrkesfaglige praksisområdene.

Gratis elevnettsted sinus.cdu.no